Νέοι

Δίνουμε ειδικό χώρο έκφρασης στους νέους μας, με στόχο να αναδειχθούν οι απόψεις και οι προτάσεις τους για το σύγχρονο και μελλοντικό κοινωνικοοικονομικό πολιτικό γίγνεσθαι του τόπου μας.

Προτρέπουμε τους νέους μας να «μελετήσουν» τα κείμενα της ιστοσελίδας μας, τα οποία δίνουν τις πραγματικές δυνατότητες μιας τοπικής κοινωνίας με βάση πάντοτε ότι ισχύοντες νόμους και θεσμούς.

Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια προσέγγιση ενός μεγάλου κοινωνικού θέματος, της αποχής των νέων από τα θέματα, τα προβλήματα, τις επιδιώξεις μιας κοινωνίας.
Στόχος μας είναι η σε βάθος έρευνα και μελέτη για την περιορισμένη έως ανύπαρκτη συμμετοχή των νέων σε όλες εκείνες τις διαδικασίες που διαμορφώνουν την εικόνα μιας σύγχρονης κοινωνίας.
Ευελπιστούμε να καταλήξουμε σε ρεαλιστικές θέσεις και προτάσεις για την ειλικρινή προσέγγιση του φαινομένου της αποχής των νέων από τα κοινά, που παίρνει όλο και πιο ανησυχητικές διαστάσεις.

Γενικά, η ευρωπαϊκή νεολαία επιθυμεί να προωθήσει τη δημοκρατία και κυρίως να συμμετέχει σε αυτή δραστήρια. Άλλα έχει δημιουργηθεί δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς. Οι νέοι αφιερώνονται λιγότερο από ότι στο παρελθόν στις παραδοσιακές δομές πολιτικής και κοινωνικής δράσης (κόμματα, συνδικάτα), η συμμετοχή τους στις δημοκρατικές διαβουλεύσεις είναι χαμηλή. Οι οργανώσεις νεολαίας πλήττονται και αυτές από την κατάσταση αυτή και νιώθουν την ανάγκη να ανανεωθούν.

 gnorimia-me-kilkis  kilkis2013