Περιβάλλον

Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ενεργειακή αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Νομού Κιλκίς

  •  Αντιμετώπιση της μείωσης της στάθμης της λίμνης Δοϊράνης και του υγροβιότοπου της
  • Αντιμετώπιση της ρύπανσης των ποταμών Αξιού και Γαλλικού
  • Αναβάθμιση και λειτουργία του Βαλκανικού Βοτανικού κήπου Κρουσσών

Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες της ολοένα και αυξανόμενης μόλυνσης του περιβάλλοντος. Ως ιδανικοί αυτόχειρες κάθε στιγμή της ζωής μας σφίγγουμε οι ίδιοι τη θηλιά στο λαιμό μας καταστρέφοντας μέρα με τη μέρα τη φύση. Καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι ένα από τα πλέον σημαντικά προβλήματα της εποχής μας είναι η μόλυνση της φύσης και οι τρόποι με τους οποίους καλούμαστε να αποτρέψουμε την δραματική κατάσταση που έχει περιέλθει το περιβάλλον.

Η εισήγηση μου θα περιορισθεί σε πρακτικής φύσεως θέματα, χωρίς θεωρητικές θέσεις, και έχει χαρακτήρα κυρίως ενημερωτικό, θεωρώ δεδομένη ευαισθησία σας σχετικά με το πρόβλημα ανακύκλωσης του αλουμινίου.
Η εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, η εξοικονόμηση συναλλάγματος και πρώτων υλών, η αύξηση των Δημοτικών εσόδων, άμεσα ή έμμεσα, η προστασία του περιβάλλοντος είναι οι αποδεκτοί λόγοι εκτέλεσης ενός προγράμματος ανακύκλωσης αλουμινίου.
Η ύπαρξη τώρα, των κάδων ανακύκλωσης συμβάλλει και προκαλεί πρόσθετη      ευαισθητοποίηση      όλο      και περισσοτέρων    μελών    της κοινωνίας   μας.

Η δημοτική αρχή Κιλκίς στο θέμα της ανακύκλωσης επαναπαύτηκε σε μια απαράδεκτη σύμβαση και μόνο με την "Ελληνική Εταιρία Ανάκτησης και Ανακύκλωσης" ΕΕΑΑ Α.Ε,

Ο δήμος Κιλκίς εισπράττει μόνο το 10% του κόστους ανά φορτίο. Αποτέλεσμα το 90% του κόστους επιβαρύνει τους δημότες που το πληρώνουν μέσω των ανταποδοτικών τελών. Αλλά ούτε και ουσιώδης μείωση όγκου απορριμμάτων επιτυγχάνεται ώστε να πηγαίνουν αισθητά μικρότερες ποσότητες στο ΧΥΤΑ.

1. Τι είναι ανακύκλωση απορριμμάτων;

ΠΠ. Είναι η επαναφορά χρήσιμων υλικών στο φυσικό και οικονομικό κύκλο. Περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που έχουν σκοπό την ανάκτηση αυτών των υλικών και προώθηση τους για την παραγωγή νέων προϊόντων. Είναι μια αλυσίδα ενεργειών που βασίζεται όμως στο πρωτογενές σχέδιο συλλογής. Σ΄ αυτή τη φάση η ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι απόλυτη.  

Η ανακύκλωση είναι τμήμα μιας συνολικής πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι όμως υπόθεση της τοπικής κοινωνίας.

Δίνουμε την αειφόρο δασική ανάπτυξη σε δύο διαστάσεις, όπως η εξέλιξη της σύγχρονης ζωής απαιτεί:
Ι. την εξασφάλιση της καλής του κατάστασης και την επίτευξη της οικολογικής ισορροπίας στο διηνεκές. Η επίτευξη αυτής της ισορροπίας χαρακτηρίζεται από την ομαλή αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των φυτών, των ζώων που διαβιούν σε αυτό δίχως να μεταβάλλεται η σύνθεση της πανίδα και της χλωρίδα του δάσους.
II.    ρύθμιση της παραγωγής των δασικών προϊόντων. Να εξασφαλίζεται στο διηνεκές η παραγωγή των δασικών προϊόντων χωρίς να εξαντλείται ο φυσικός πλούτος αλλά να μπορούμε να τον παραδώσουμε στην ίδια, αν όχι σε καλύτερη κατάσταση, στις επόμενες γενεές.
III.    Η ρύθμιση των κοινωνικών οικοσυστημάτων και πολιτιστικών λειτουργιών στο δάσος, όπως η ποιότητα ζωής προσδιορίζει.

Η 21η Μαρτίου γιορτάζεται ως η παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας και φυσικά εμείς όπως και κάθε άλλος πολίτης αυτού του πλανήτη μόνο θετικές σκέψεις διατυπώνουμε για τη σημασία των δασών στη ζωή μας.

Ιδιαίτερα στις μέρες μας με τις πανθομολογούμενες αρνητικές εξελίξεις στο περιβάλλον, αλλά και ο αγχώδης τρόπος ζωής μας οδηγεί στο μήνυμα μας για τα δάση μας: Προστασία - Φύτευση - Αναψυχή με κανόνες που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα τους με όρους αειφορίας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων , 4 Οκτωβρίου, διατυπώνουμε θέσεις και απόψεις για:

  • τα ζώα γενικά
  • ειδικότερα τα αδέσποτα
  • έγκυρη ενημέρωση

 gnorimia-me-kilkis  kilkis2013