Αυτοδιοίκηση

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι καταλυτικός για μια αποδοτική τοπική Ανάπτυξη.

Επιδίωξη κάθε δημοτικής αρχής πρέπει να είναι:

i)Η δημιουργία κοινωνικών υποδομών που βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης και ποιότητας ζωής.

ii)Η βελτίωση των οικονομικών και       υποδομών που ενισχύουν την     στην ύπαιθρο.

iii)Η προσέλκυση νέων επενδύσεων ιδεών στην αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής.

iv)Η βελτίωση της προσβασιμότητας για επισκέπτες και επενδυτές.

v)Η πρόσβαση των φυσικών πόρων θα     την αειφόρο ανάπτυξη και θα προσελκύσουν νέους επισκέπτες στην ύπαιθρο.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σήμερα αλλά και στο διηνεκές θα είναι αντιμέτωπη σε δύο δύσκολα «καυτά» ζητήματα. Η προστασία του περιβάλλοντος με την ευρεία έννοια, του φυσικού και ανθρωπογενούς, πρέπει να είναι καθημερινή υπόθεση όλων και κυρίως της αυτοδιοίκησης. Το δεύτερο μεγάλο ανοιχτό μέτωπο για την αυτοδιοίκηση είναι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις τοπικές κοινωνίες.

Υπάρχει η αντίληψη και μεταφέρεται στην κοινή γνώμη ότι το άπαν για τις δημοτικές εκλογές είναι η δημιουργία εντυπώσεων με ονόματα υποψηφίων σε ένα συνδυασμό. Απαξιώνουν την υποχρέωση προς τους πολίτες, να πουν με πρόγραμμα και πως θα αντιμετωπίσουν το νέο Δήμο. Και φυσικά δεν είναι μόνο τα έργα. Είναι μια σειρά υποχρεώσεων που πρέπει να δώσουν τη φιλοσοφία, τις αρχές και τις ενέργειες

Είκοσι μέρες μετά την έναρξη του διαλόγου για τις συνενώσεις κοινοτήτων σε Δήμους, αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι υπάρχει κατ' αρχήν συμφωνία. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι πόσοι και ποίοι Δήμοι θα προκύψουν. Οι προτάσεις είναι πολλές, οι συνδυασμοί εξίσου πολλοί. Αποτελεί κοινό τόπο πλέον ότι υπερτερούν τα υποκειμενικά κριτήρια στη διατύπωση των προτάσεων.
Αυτό αποτελεί και το κυρίαρχο μειονέκτημα του διαλόγου που δεν κατόρθωσε να θέσει επί τάπητος τα αντικειμενικά κριτήρια που προκύπτουν άμεσα από τους στόχους και σκοπούς των συνενώσεων, γνωστοί από δέκα και πλέον ετών ( ν. 1416 και 1622 κ.ά. ). Λείπει μ' άλλα λόγια η ανάλυση των στόχων του εγχειρήματος της αλλαγής του χάρτη της αυτοδιοίκησης της Χώρας. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι η δημιουργία μίας γεωγραφικής περιοχής ευρύτερης από αυτής των κοινοτήτων. Δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό η δημιουργία απλά μίας νέας αυτοδιοικητικής μονάδας, με νέες οργανωτικές δομές και μόνο, με τις ίδιες λειτουργίες.

Οι έχοντες τη πολιτική ευθύνη της διαχείρισης των Ο.Τ.Α. είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν πλήρως το τοπίο μέσα στο οποίο δρουν και να κάνουν τις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, όπου χρειάζεται. Η "κατάδυση" στα άδυτα της αυτοδιοίκησης ως ένα σύνθετο σύστημα είναι μια αέναη παρέμβαση και διερεύνηση στα κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά δρώμενα ενός τόπου. Ιδιαίτερα όταν στην εποχή μας οι παραπάνω τομείς είναι απόλυτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους και το πρόβλημα το οποίο τίθεται είναι ποίος βατήρας είναι ψηλότερα από τους άλλους.

Η υπόθεση της αυτοδιοίκησης είναι μια πολύ κρίσιμη διαδικασία που έχει εξέχουσα θέση στη σύγχρονη ζωή μιας χώρας. Η κατανόηση της έννοιας και της σημασίας της προηγείται κάθε άλλης σκέψης ή φιλοδοξίας γι_ αυτήν. Επισημαίνουμε τη φθίνουσα ευθύνη και ενδιαφέρον του πολίτη για τα κοινά. Είναι αναγκαίο να γίνει κατανοητό ότι η ελευθερία του λόγου, η αναίτια κριτική δεν προωθεί την αρχή της δημοκρατίας, αλλά η ενεργός συμμετοχή στην κοινωνική αναβάθμιση.

Η προβολή του Κιλκίς συμβάλλει σημαντικά στην πρόοδο του και ακόμη τονώνει το αίσθημα της υπερηφάνειας και της αυτοπεποίθησης των κατοίκων, κυρίως των νέων.

Προκαλεί οικονομική ανάπτυξη, τονώνει γενικά το ηθικό, και επί πλέον, γίνεται μια περιοχή ελκυστική τόσο για εργασία όσο και για μόνιμη κατοικία. Η εξω­στρέφεια του δήμου και η προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του αποτελεί υπέρτατη υποχρέωση της δημοτικής αρχής. Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να:

Παντελής έλλειψη πολιτικής από την Δημοτική Αρχή Κιλκίς

Με αφορμή την διεθνή ημέρα μουσείων δημοσιοποιούμε τις απόψεις μας για τα μουσεία που δεν είναι μόνο φορείς μνήμης και ιστορίας αλλά και κομμάτια της ζώσης πραγματικότητας.

Αποτελεί σημαντική υστέρηση για τον Δήμο Κιλκίς, η παντελής έλλειψη πολιτικής για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Είναι ένας πλούτος που αναδεικνύει την πολιτισμικότητα του Δήμου Κιλκίς ως ένα πλεονέκτημα με πολλαπλές προεκτάσεις. Ουδέποτε έχουμε δει σχεδιασμό από τη Δημοτική Αρχή για την αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ο απίστευτος πλούτος μένει στις αποθήκες πολιτιστικών συλλόγων και ιδιωτών χωρίς η Δημοτική Αρχή Κιλκίς να δείχνει το ελάχιστο ενδιαφέρον. Δυστυχώς για τον τόπο ο Πολιτισμός για την περιοχή μας αρχίζει και τελειώνει με πολιτιστικές εκδηλώσεις και κάποια εργαστήρια. Για εμάς δεν αρκούν μόνο αυτά.

Η καθαριότητα δείχνει βέβαια το επίπεδο της δημόσιας υγείας σε μια πόλη. Διαμορφώνει όμως καθοριστικά την εικόνα της προς τα έξω αλλά και την ποιότητα ζωής. Αποτελεί, επίσης, ένα πολύτιμο εργαλείο για την προστασία του περιβάλλοντος. Αποτελεί για τον συνδυασμό μας πρώτιστη προτεραιότητα ως το κορυφαίο ζήτημα της καθημερινότητας μας.

Κατά το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία η αύξηση των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2009 κατά 5%.

Ο Δημοτικός συνδυασμός "ΟΡΑΜΑ και ΔΡΑΣΗ" με επικεφαλής τον Παύλο Πασσαλίδη καταψήφισε την πρόταση της δημοτικής αρχής. Θεωρεί ότι τα 121.000 € που είναι το προβλεπόμενο άνοιγμα μεταξύ 2008 και 2009 είναι δυνατό να υπερκαλυφθεί, αρκεί να εγκαταλειφθεί η λογική "ρουτίνας" αυξάνοντας κάθε φορά τα τέλη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Πάντοτε διαφωνούσαμε με αυτή τη λογική, πολύ περισσότερο αυτή την εποχή κατά την οποία η συνεχιζόμενη οικονομική λιτότητα επιβάλλει αποδοτικότερους τρόπους διαχείρισης και ιεράρχησης επιλογών.

Σελίδα 1 από 2

 gnorimia-me-kilkis  kilkis2013