Ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(5 ψήφοι)

Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη έρχεται κινητοποιήσει το σύνολο των παραγωγικών πόρων μιας περιοχής. Εξαρτάται δηλαδή από τους φυσικούς πόρους, τους οικονομικούς πόρους, τους θερμικούς, τους κοινωνικούς φορείς, τους τοπικούς παράγοντες, το επίπεδο της συνεννόησης, τις τοπικές πρωτοβουλίες, τη διαμόρφωση σχεδίου με την button – up προσέγγιση του πολιτισμού.

Η τοπική ανάπτυξη με άλλα λόγια είναι μια διαδικασία που επιτρέπει στον καθέναν αν υλοποιήσει αυτοδίκαια συλλογικά πράγματα για την περιοχή του.

Οι προστιθέμενες αξίες θα είναι υψηλές όσο περισσότερα παραγόμενα προϊόντα μεταποιούνται και γίνονται τελικό προϊόν στον οριακό τόπο παραγωγής.

Αν επιπλέον καταναλώνονται και από την τοπική κοινωνία τότε δημιουργούνται οι άριστες προϋποθέσεις αυτάρκειας τοπικής οικονομίας. Αυτό αποτελεί και τη πεμπτουσία της όλης διαδικασίας της τοπικής ανάπτυξης.

Αν μάλιστα η τοπική ανάπτυξη ξεκινά από τη βάση με την αξιοποίηση του τοπικού ανθρωπίνου δυναμικού (ενδογένεια,) αγγίζουμε το άριστο. Αυτό αποτελεί και το όραμά μας.

Ο ρόλος της κεντρικής διοίκησης στην προσπάθεια για την τοπική ανάπτυξη είναι να εξασφαλίζει ένα πλαίσιο τόσο για θέματα θεσμικά όσο και αναγκαίους πόρους.

 gnorimia-me-kilkis  kilkis2013