Το δικαίωμα στην ανάπτυξη

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(13 ψήφοι)

Τοπική ανάπτυξη δε σημαίνει μόνο δημιουργία θέσεων εργασίας, η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. σημαίνει επίσης πιο συνεκτική κοινωνία, βασισμένη σε καλύτερη ποιότητα ζωής με την ενεργή συμμετοχή όλων.

Πρόκειται για τη δημοκρατία αυτή κάθε αυτή.

Το δικαίωμα στην ανάπτυξη συγκαταλέγεται στην «τρίτη γενιά» των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η πρώτη αφορά τα δικαιώματα των ανθρώπων αν είμαστε όλοι ίσοι και να μπορεί ο καθένας να διαμορφώνει την προσωπικότητα του και η «δεύτερη γενιά» τα δικαιώματα στη στέγαση, στη τροφή, στην υγεία, και στην παιδεία.

Το δικαίωμα στην ανάπτυξη σκοπεύει στην ενδυνάμωση τους συνόλου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ενιαίο τρόπο.

Το δικαίωμα της ανάπτυξη αφορά το σύνολο του πληθυσμού, τον πληθυσμό του πλανήτη κάθε χώρας χωριστά, κάθε περιφέρειας, και κάθε τοπικής κοινωνίας.

 

 gnorimia-me-kilkis  kilkis2013